Close
Mobil Menu Bars

Diksiyon Dersi Örnek Metinleri

03 Nisan 2020, 16081 defa okundu.
Diksiyon Dersi Örnek Metinleri
diksiyon, diksiyon dersi örnek metinleri, diksiyon kuralları, diksiyonun önemi, diksiyon tekerlemeleri

Güzel ve etkili konuşma yapabilmede diksiyon oldukça büyük önem taşır. Diksiyon en kaba tanımı ile seslerin doğru çıkarılmasıdır. Fonetik, seslerin çıkarılışıyla ilgilenir. Diksiyon ise daha geniş bir anlam ifade ederek, ses organlarının doğru sesleri çıkartabilmeleri yönünde eğitilmelerine odaklanır. Bu nedenden dolayı büyük oranda fonetik ile beraber çalışır. Ülkemizde seslerin çıkarılmasında yaşanılan bölgelere göre farklılıklar yaşanır. Genel olarak İstanbul ağzı esas alınır. Seslerin olması gerektiği gibi çıkartılabilmesi için gırtlaktan başlayarak dil, dudaklar, çene ve buruna kadar olan ses aletlerinin eğitilmesi zorunludur.

Bu amacı yerine getirebilmek için bazı alıştırmaların yapılması gerekir. Bu alıştırmaların başında diksiyon dersi örnek metinleri gelir. Diksiyon dersi örnek metinleri okuyarak ses çıkışları netleştirilebilir. Diksiyon alanında önemli olan vurgu, söyleniş, ulama, durak vb. konuların daha iyi ve kalıcı öğrenilmesi sağlanır. Diksiyon dersi örnek metinleri bıkmadan, ısrarla söylenmesi gerekir. Diksiyon dersi örnek metinleri üzerinde çalışmalar sürdürüldükçe seslerin ağızdan akarcasına çıkmaya başladığının farkında olacaksınız. Aynı zamanda başlangıçta yaşanılan tutukluk ve zorlanmaların ise ortadan kalktığını rahat bir şekilde fark edebileceksiniz.

Diksiyon Dersi Örnek Metinleri Nelerdir?

diksiyon, diksiyon dersi örnek metinleri, diksiyon kuralları, diksiyonun önemi, diksiyon tekerlemeleri

Diksiyon dersi örnek metinleri 1:Sözlerimi bitirinceye kadar sabredin… Yurttaşlarım, Romalı Kardeşlerim, susun! Göstereceğim sebebi dinleyin… Susun ki beni dinleyesiniz. Namusum hakkı için söylüyorum, bana inanın. Namusuma değer verin ki, bana inanasınız. Beni düşünerek tenkit edin. Düşünme gücünüzü işletin ki, rahat kararlar verebilesiniz. Bu toplulukta biri varsa, Sezar’ı seven biri varsa, ben de ona diyorum ki: Brutus’un Sezar’a karşı duyduğu sevgi onunkinden hiç de aşağı değildi. Eğer, Sezar’ın bir dostu: “Öyleyse neden Brutus, Sezar’a karşı ayak diredi?” diye sorarsa, cevabım şudur: “Sezar’ı sevmediğimden değil, Roma’yı çok sevdiğimden… Sezar’ın ölümüyle hepinizin özgür olması, Sezar hayattayken hepinizin tutsak olarak ölmesinden daha mı kötü? Sezar beni severdi, onun için ağlıyorum. Sezar’ın bahtı açıktı, benim de gönlüm ferah…

Verilen bu örnekte birçok diksiyon kuralları görmek mümkün. Özellikle vurgu konusu için kullanılan en iyi metinlerden biridir. Diksiyon kuralları uygulamak, pratik hale getirmek isteyenler için iyi bir örnektir. Özellikle vurgulama konusunda sıkıntı yaşayanların sorunlarını çözmede etkili olduğu bilinmektedir.

Diksiyon dersi örnek metinleri 2: “—Neden açık konuşmuyorsun, benden ne gizliyorsun?

 —Ben açığım da sen anlayışsızsın. Gitmek istemememin nedenini söyledim sana!

Niçin bağırıyorsun, sağır mı var!

Hadi yaaa, git şurdan!

 Verilen bu örnek ise büküm alanında sorun yaşan bireyler için uygun görülür. Diksiyon kuralları çerçevesinde verilen bir metindir. Büküm, tondaki ayırtılar ses perdelerinin değişmesiyle oluşur. Hisler ve duygular ile bütünleşmiş doğal büküm kullanmak doğrudur. Ses tonunu yükseltmek ve kelimeleri uzatmak başlıca yapılan hatalardır.

diksiyon, diksiyon dersi örnek metinleri, diksiyon kuralları, diksiyonun önemi, diksiyon tekerlemeleri

Diksiyon dersi örnek metinleri 3: Kapıyı kapatmanızda bir sakınca var mı? Rica etsem kapıyı kapatır mısınız? Zahmet olmazsa kapıyı kapatır mısınız?Kapı kapanabilir mi acaba! Kapıyı kapatıver! Kapı kapı…"

Yukarıda verilen örnek ise tonlama ile ilgilidir. Tonlama sesin gürlüğü ile değil sesin yüksekliği ile alakalıdır.

Diksiyon dersi örnek metinleri 4:  Bir insana verdiğiniz değerin, onun gerçekten değerli olmasıyla ya da bunu hak etmesiyle hiçbir ilgisi yoktur.//Değer vereceğiniz insanları kendiniz seçersiniz/ ve /bunu yaparken çoğu zaman ne durumda olduklarına aldırmazsınız.//Bunun adı değer yüklemesidir./Yani ona verdiğiniz değerin kaynağı siz olduğunuz için/ asıl değerli olan /karşınızdaki değil / sizsinizdir.//” (Değer Yüklemesi, Pavese).

Yukarıda verilen örnek ise duraklama çalışması için uygun görülen bir alıntı metindir. “/” işareti durak noktasını temsil ederken “//” işareti ise durak ve soluma noktalarını temsil eder. Sizde diksiyon alanında kendinizi geliştirmek ve güzel konuşma teknikleri öğrenmek istiyorsanız diksiyon eğitimi almalısınız. Yukarıda da belirtilen diksiyon dersi örnek metinleri ile de hangi alanda problem yaşıyorsanız alıştırmaları yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu sayede diksiyon alanında etkili olduğunuz kadar hitabet ve etkili konuşma alanında da başarı sağlamış olursunuz. Verilen diksiyon dersi örnek metinleri diksiyon alanında kendinizi geliştirmeniz ve eksikliklerinizi gidermeniz için iyi bir avantajdır.

Diksiyon Nedir?

Türkçe genel olarak okuma, dinleme, anlama, yazma ve konuşma kısımlarından oluşur. Genel olarak konuşma dışındaki alanlar okullarda Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde ağırlıklı olarak öğretilir. Ancak konuşma çalışmalarına derslerde oldukça az yer verilmektedir. Aynı zamanda uygulama çalışmaları yeterince yapılmamaktadır. Bu yüzden konuşma alanında eksikler ortaya çıkmaktadır. Peki, nedir bu diksiyon?

diksiyon, diksiyon dersi örnek metinleri, diksiyon kuralları, diksiyonun önemi, diksiyon tekerlemeleri

Tümcelerin dilbilgisi kurallarına tam anlamıyla uyarak doğru telaffuz edilmesi ve kelimelerdeki ses uyumuna dikkat edilerek ahenkle konuşma sanatı olarak adlandırılır. Konuşulan dilin kurallarına uyarak ve o dilin genel bilgilerine hakim olarak etkili iletişim kurabilmedir. Bazı meslek grupları için büyük önem taşımasının yanı sıra tüm bireyler için büyük önem taşır.

Diksiyon, duygu ve düşünceleri doğru bir şekilde anlatabilmek için ses uyumu, söyleniş biçimi, vurgu, tonlama vb. doğru jest ve mimik ile kullanma sanatıdır. Diksiyon kuralları, doğru ve etkili konuşma ile birleştiğinde bireylere büyük kazanımlar sağlar. Konuşma becerisi, doğru iletişim kurabilmenin temelini oluşturur. Diksiyon kuralları bireylere kendini dinletebilmesini ve karşısındakini ikna edebilmesini öğretir. Diksiyon kuralları sayesinde ayrıca dili doğru kullanmak, kelimeleri doğru seçmek, uygun ses tonunu ayarlamak ve kelimeleri doğru telaffuz etmeyi sağlamaktadır.

Diksiyon Kurallarının Amaçları Nedir?

 • Konuşanı anlatmaya alıştırmak diksiyon kuralları arasında ilk sırada yer alır.
 • Dinleyen kişiyi heyecanlandırmak da amaçlar arasındadır.
 • Dinleyen kişi üzerinde inandırıcılık bırakmaktır.
 • Konuşmada açıklık ve güzellik bırakmayı hedef edinir.
 • Yapılan konuşmanın dinleyici tarafından beğenilmesi ve üzerinde etki bırakması gerekir.

Konuşmayı geliştirmek için pratikler yapılması gerekir. Bunun için iyi metinlere ihtiyaç duyulur. Seçkin metinlerle uygulama yapılarak doğru ve güzel konuşan birey olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda diksiyonun önemi hakkında da bilgi sahibi olmaya başlarsınız.

Diksiyonun Önemi Nedir?

diksiyon, diksiyon dersi örnek metinleri, diksiyon kuralları, diksiyonun önemi, diksiyon tekerlemeleri

Her birey kendini tanıtmak, bir konu hakkında sunum yapmak ve en basit haliyle günlük yaşamını devam ettirebilmek için konuşmak zorundadır. Bu durumlarda anlatmak istediklerinizi karşı tarafa en doğru şekilde yansıtabilmek için karşımıza diksiyonun önemi çıkmaktadır. Bireylerin diksiyon kuralları vb. dikkat ederek kendini karşı tarafa en doğru şekilde aktarabilir.

Bireyin konuşma esnasında duraksaması, ııı, şey, gibi kelimeler kullanması dinleyicinin dikkatini dağıtır ve aynı zamanda sıkılarak konuşmayı dinlememesini sağlar. Diksiyon kuralları çerçevesinde duraksama, tonlama, konuşma tarzı vb. ile dinleyicilerin dikkatini çekebilirsiniz. Aynı zamanda anlatmak istediklerinizi daha kolay ve daha doğru bir biçimde yansıtabilirsiniz. Bu durum da bize diksiyonun önemi hakkında büyük ölçüde bilgi vermektedir.

Seçim gerektiren bazı alanlarda diksiyonun önemi karşımıza çıkar. Örneğin bir iş başvurusu yaparken sertifika içerisinde yer alan diksiyon bilgisi insan kaynakları uzmanının dikkatini çekebilir. Bu yüzden işe seçilebilirsiniz. Diksiyonun önemi dinleyicilerin ilgisini arttırmada da karşımıza çıkar. Akıcı bir konuşma yaparak dinleyicileri etkileyerek konuşmanıza ilgilerini arttırabilirsiniz. Diksiyonun önemi güven konusunda da karşımıza çıkar. Güzel konuşma sanatı ve beden dili ile çevrenizdeki bireyler üzerinde güven duygunuzu arttırabilirsiniz.

Günlük yaşamdaki konuşmalarda anlatmak istediklerinizi anlatamamaktan, kendinizi ifade edememekten şikayetçi oluyorsanız burada da karşımıza diksiyonun önemi çıkar. Konuşma esnasında harfleri telaffuz ederken hata yapıyorsanız ve bazı harfleri peltek söylüyorsanız bu durumda da diksiyonun önemi ortaya çıkar. Bir diksiyon kursu alarak bu problemlerden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda sorunlarınızdan kurtularak doğru ve etkili konuşma sayesinde özgüven sahibi de olabilirsiniz.

Bir kursa kayıt olup sertifika aldıktan sonra bunun yanında kendinizi daha fazla geliştirme yolları da bulunur. Yazının giriş kısmında belirtilen diksiyon dersi örnek metinleri gibi. Bunun yanında diksiyon tekerlemeleri de bu amaç doğrultusunda kullanılmaktadır.

Diksiyon Tekerlemeleri Nelerdir?

Bir kursa kayıt olduktan sonra kendinizi daha fazla geliştirmek istiyorsanız tekerleme örnekleri ile diksiyon alıştırmaları yapabilirsiniz. Aynı zamanda evde kendi başınıza diksiyonunuzu geliştirmek istiyorsanız da diksiyon tekerlemeleri ile alıştırma yapabilirsiniz. Peki, diksiyon tekerlemeleri nelerdir?

diksiyon, diksiyon dersi örnek metinleri, diksiyon kuralları, diksiyonun önemi, diksiyon tekerlemeleri

Diksiyon tekerlemeleri, diksiyon geliştirmede araç olarak kullanılır. Bu alanda gelişimi sağlamak için bolca diksiyon tekerlemeleri okunması önerilir. Diksiyon tekerlemeleri işin teorik kısmından ziyade pratik kısmının başlamasını sağlar. Dudak tembelliği vb. sorunları aşmada önerilir. Diksiyon tekerlemeleri bireyleri eğlenceli yapıları sayesinde düşünmeye sevk eder. Aynı zamanda kelime dağarcığının geliştirilmesini sağlar. En önemlisi de her türlü cümleyi kurabilmeyi sağlamaktadır.

Diksiyon egzersizleri arasında başı diksiyon tekerlemeleri çekmektedir. Söylenmesi oldukça zor olan tekerlemeler ilk aşamada okunur. Ardından bunların kavranarak dilin alışılması sağlanır. Tekerlemelerin hızlı bir şekilde okutulması egzersizlerin önemli noktasıdır. Bu egzersiz sayesinde oldukça iyi bir mesafe sağlanmış olur. Peki, diksiyon tekerlemeleri örnekleri nelerdir?

 • Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini.
 • Alem ala dana aldı ala danalandı da biz bir ala dana alıp da danalanamadık.
 • Büyük büstü büklüm büklüm büken Bünyanlı bücür büyücü bütün bütün büzüldü.
 • Cüse cüsseli cümbüşçülerin cümlesi cürümlere cüret ettiler.
 • Dilber dilbaz dindar dilavere dilbaz diyerek dikişlerini dikti.
 • Farfara Fatma falcı faizeyle fanila fabrikasında fasulye falına baktılar.
 • Sokaklarda soluyan solucan soytarı somurtkan sopalı sobacıya sonsuz sorularını sordu.

Diksiyon nedir?

Tümcelerin dilbilgisi kurallarına tam anlamıyla uyarak doğru telaffuz edilmesi ve kelimelerdeki ses uyumuna dikkat edilerek ahenkle konuşma sanatıdır. Konuşulan dilin kurallarına uyarak ve o dilin genel bilgilerine hakim olarak etkili iletişim kurabilmedir. Duygu ve düşünceleri doğru şekilde yansıtabilmek için ses uyumu, tonlama vb. doğru jest ve mimikle kullanmadır.

Diksiyonun önemi nedir?

Bireyin anlatmak istediklerini karşı tarafa en doğru şekilde yansıtabilmesi açısından büyük önem taşır. Anlatılmak istenilenlerin karşı tarafa en kolay ve doğru biçimde aktarılmasını sağlar. Aynı zamanda karşı tarafa kendini ifade etme, harfleri doğru telaffuz etme ve güven gibi konularda bireye oldukça kazanım sağlar.

Diksiyon dersi örnek metinleri nedir?

Seslerin olması gerektiği gibi çıkartılabilmesi için ses aletlerinin eğitilmesi zorunludur bu yüzden alıştırma yapılması gerekir. Bu alıştırmaların en başında da bu metinler yer alır. Bu metinler ses çıkışlarını netleştirebilir aynı zamanda vurgu, büklüm, ulama, durak vb. konuların daha iyi ve kalıcı öğrenilmesini sağlayabilir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!