Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi Nedir?

Toplam kalite yönetimi sürekli iyileştirme odaklı tüm çalışanları kapsayıcı olarak yürütülen bir işletme stratejisidir şeklinde özetlenebilir. İşletmenin faaliyetlerine kalite disiplini getirir ve etkili iletişimi kullanma amacını taşır. Toplam kalite yönetimi, müşteri odaklıdır. Kaliteyi belirleyecek olan müşteridir. Bir işletme müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazılım ve diğer kaliteyi iyileştirici etkenleri edinmek ya da satın almak zorundadır. Kaliteyi arttırma çalışmaları işletmenin amacı olmalıdır.

İşletmenin tüm çalışanları ortak bir amaç doğrultusunda hareket ederler. Çalışanların birlik içinde hareket etmesi aynı zamanda çalışan bağlılığını da arttırır. Sürekli iyileştirme çalışmaları yalnızca ürün çıktılarında değil, çalışanların birlikte iş performanslarını iyileştirme çalışmalarını da desteklemelidir.

Bir işletmedeki tüm toplam kalite yönetimi çalışmaları dikey yapılandırılmış olsa da bu fonksyionların birbirlerine yatay hizalamalarını yapmalıdır.

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Toplam kalite yönetimi eğitimi işletmenizde bir kalite sistemini nasıl kurabileceğinizden ve uygulamanın nasıl yapılabileceğinden bahseden bir eğitimdir. Toplam kalite yönetimi eğitimi size işletmenizde ilk altı ayda kalitesizlikleri ortadan kaldırarak %25 e varan bir kar sağlama yetkinliğini verecektir.

Eğitim sürecinde teorik ve uygulamaya dönük bilgilere yer verilecektir. Uygulamada yapılan hatalar ve yapılmaması gerekenler üzerinde tartışılacaktır. Bu eğitimin bir diğer amacı ise bu sistemde geleceğe dönük olarak hangi uygulamaların yapılması gerektiğini katılımcılara aktarmaktır.

Kimler Katılıyor?

Kalite alanına ilgi duyanlar
Yeni mezunlar
Bu alanda çalışmak isteyenler
Kalite alanında uzmanlaşmak isteyenler

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi Kimler İçindir?

Toplam kalite yönetimi eğitimi kalite uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bir işletmenin kalite sistemini kurabilmek için gerekli tüm yetkinlikleri verebilmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar eğitimden aldıkları teorik ve pratik bilgilerle bir işletmede kalite uzmanı olarak görev isteyebilirler.

Kalite alanında uzmanlaşmak isteyenler ya da toplam kalite yönetimi alanında uzman olup üst görevlere terfi etmek isteyenler bu eğitime katılabilirler. Ayrıca bu alanda ilgi duyup ek dal olarak uzman olmak isteyenler de eğitimin hedef kitlesi içerisindedir.

Eğitime Katıl

Toplam kalite yönetimi eğitimi kalite uzmanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğer kalite yönetimi alanında uzmanlaşmak istiyorsanız bu eğitimde aradığınızı bulabilirsiniz.

Sertifikanın Programlarının Faydaları Nelerdir?

Sertifika programları ile becerilerinizi arttırabilir ve profesyonel iş yaşamınızı geliştirerek aranan elemanlardan birisi olabilirsiniz.

Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi Teknikleri

Zaman Yönetiminde yapılmaması gereken şey, yerine getirebileceğinizden daha fazla sorumluluk almaktır.

Üniversite Diplomasına Gerek Duymadan Yapabileceğiniz İşler

Üniversite diplomanız olmadan iş bulamıyor musunuz? Lise diplomasıyla hangi işlere girilebilir? Kolay iş bulabileceğiniz meslekler nelerdir?

Performans Yönetimine Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Performans yönetimi yıllık bir değerlendirme toplantısı değildir. Bu sistemin işe yaramasını sağlamak sürecin en zor olan yanıdır.

Özgeçmiş Nasıl Hazırlanmalıdır? Hangi Yazı Fontu Kullanılmalı?

Özgeçmiş hazırlarken kullanılması gereken yazı tipi ne olmalıdır? Yazı boyutu nasıl olmalıdır? İş dünyasına uygun yazı tipi nasıl olmalıdır?

Mülakatlarda Referans Önemli mi?

Mülakatlarda referans neden önemlidir? İş görüşmesi için yazdığımız referanslar işe alımda ne kadar etkili? İşe girmek için referans şart mı?

Mülakata Davet Edilmemenizin 25 Sebebi 

Mülakata davet edilmemenizin nedenleri nedir? Neden mülakata çağırılmadınız? Özgeçmiş gönderdiğiniz işletme sizi neden aramadı?

İş Hayatını Kolaylaştırmak

İş hayatını kolaylaştırmak için yapmanız gereken ilk şey pazartesi sendromunun olmadığını bilmektir. İş hayatını kolaylaştırmak için tavsiyelere göz atın.