Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi Nedir?

Toplam kalite yönetimi sürekli iyileştirme odaklı tüm çalışanları kapsayıcı olarak yürütülen bir işletme stratejisidir şeklinde özetlenebilir. İşletmenin faaliyetlerine kalite disiplini getirir ve etkili iletişimi kullanma amacını taşır. Toplam kalite yönetimi, müşteri odaklıdır. Kaliteyi belirleyecek olan müşteridir. Bir işletme müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar, yazılım ve diğer kaliteyi iyileştirici etkenleri edinmek ya da satın almak zorundadır. Kaliteyi arttırma çalışmaları işletmenin amacı olmalıdır.

İşletmenin tüm çalışanları ortak bir amaç doğrultusunda hareket ederler. Çalışanların birlik içinde hareket etmesi aynı zamanda çalışan bağlılığını da arttırır. Sürekli iyileştirme çalışmaları yalnızca ürün çıktılarında değil, çalışanların birlikte iş performanslarını iyileştirme çalışmalarını da desteklemelidir.

Bir işletmedeki tüm toplam kalite yönetimi çalışmaları dikey yapılandırılmış olsa da bu fonksyionların birbirlerine yatay hizalamalarını yapmalıdır.

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Toplam kalite yönetimi eğitimi işletmenizde bir kalite sistemini nasıl kurabileceğinizden ve uygulamanın nasıl yapılabileceğinden bahseden bir eğitimdir. Toplam kalite yönetimi eğitimi size işletmenizde ilk altı ayda kalitesizlikleri ortadan kaldırarak %25 e varan bir kar sağlama yetkinliğini verecektir.

Eğitim sürecinde teorik ve uygulamaya dönük bilgilere yer verilecektir. Uygulamada yapılan hatalar ve yapılmaması gerekenler üzerinde tartışılacaktır. Bu eğitimin bir diğer amacı ise bu sistemde geleceğe dönük olarak hangi uygulamaların yapılması gerektiğini katılımcılara aktarmaktır.

Kimler Katılıyor?

Kalite alanına ilgi duyanlar
Yeni mezunlar
Bu alanda çalışmak isteyenler
Kalite alanında uzmanlaşmak isteyenler

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi Kimler İçindir?

Toplam kalite yönetimi eğitimi kalite uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bir işletmenin kalite sistemini kurabilmek için gerekli tüm yetkinlikleri verebilmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar eğitimden aldıkları teorik ve pratik bilgilerle bir işletmede kalite uzmanı olarak görev isteyebilirler.

Kalite alanında uzmanlaşmak isteyenler ya da toplam kalite yönetimi alanında uzman olup üst görevlere terfi etmek isteyenler bu eğitime katılabilirler. Ayrıca bu alanda ilgi duyup ek dal olarak uzman olmak isteyenler de eğitimin hedef kitlesi içerisindedir.

Eğitime Katıl

Toplam kalite yönetimi eğitimi kalite uzmanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğer kalite yönetimi alanında uzmanlaşmak istiyorsanız bu eğitimde aradığınızı bulabilirsiniz.

İçe Dönük İnsanların İş Hayatında Başarılı Olabilmesinin Yolları

İçedönük insan kahve içmek için biriyle buluştuktan sonra veya bir etkinlikten sonra takipte kalması gerektiğini bilir ve teşekkür kartı gönderir.

Ödüllendirme ve Teşvik

Eğer kriterleri veya süreci gizliyorsanız ve sadece gözde olan çalışanlar için kullanıyorsanız çalışanlarınızı yaptıkları işten soğutma ve morallerini bozma riskini alıyorsunuz demektir.

İş Tanımı Nasıl Yazılır?

İş tanımı nedir? İş tanımı nasıl yazılır? İş tanımı yazma kuralları nelerdir? İş tanımı yazarken nelere dikkat edilmeli? İş tanımı taslak ve örnek iş tanımı

İş Arkadaşlarınızı Sinirlendirmenin 10 Yolu

İş hayatı anlaşmazlıklarla ve sorunlarla doludur. Anlaşmazlıkların ve sorunların tek sebebi insan olduğuna göre çözebilecek olan da insandır.

E-posta Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eposta yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar aslında sadece olması beklenendir. Arkadaşınıza değil, işletme adına eposta gönderdiğinizi bilmelisiniz.

Mülakat Sonrası Teşekkür Mektubu Nasıl Yazılır? 

Mülakat sonrası teşekkür mektubu aynı zamanda ‘satış’ mektupları olarak da görebilirsiniz.

Açık Uçlu Mülakat Soruları ve Cevapları

Açık uçlu mülakat sorularına verdiğiniz cevaplarda mutlaka örnekler verin. Açıklamaya çalıştığınız şeyleri destekleyecek materyaller bulun.

İş Teklifi Nasıl Reddedilir?

Mektubunuzu teklifi reddetmeye karar verdikten hemen sonra gönderin. Zamanında gönderilen bir mektup geç gönderilen bir mektuptan daha anlamlıdır.