İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişen İşletmelerin İhtiyacıdır

İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişen İşletmelerin İhtiyacıdır

Ekonomide meydana gelen gelişmeler ve büyümenin etkisiyle birçok işletme daha uzmanlaşmış bir yönetime ihtiyaç duymaktadır. Uzman yönetimin olmazsa olmazlarından biri işletmelerde insan kaynakları yönetimi için birimler oluşturulmasıdır. İnsan kaynakları yönetimi işletmelerin çalışanlarına ilişkin, çalışanlarla ilgili, hukuki süreçler dahil, tüm faaliyetlerinin uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.

İnsan kaynakları yönetimi

İş hayatında teknolojik ilerlemenin ve artan yatırımların beklenen getiriyi sağlamasının tek yolu ülkenin beşeri sermayesinin arttırılmasıdır. Çünkü beşeri sermaye diğer ülke kaynaklarına göre özellikli bir yere sahiptir ve beşeri sermayenin arttırılması ancak insana yatırım yapılmasıyla mümkündür. İş ilişkilerinden eğitime kadar beşeri sermaye üzerine eğitimler verilmelidir. İnsan kaynakları yönetimi eğitimine katılanlar insan kaynaklarının önemini kavrar ve bu vesileyle insan kaynakları yönetiminde yetkinlik sahibi olarak insan sermayesinin artmasında ve kullanılmasında görev alırlar.

Ulusal veya uluslar arası büyüklüğe erişmiş firmaların hemen hemen hepsi kendi firmalarının bu denli büyümesinde temel faktörün insana yatırım yapmaları olduğunu dile getirmektedir. Bu firmaların insan kaynakları profili incelendiğinde iyi eğitimli, analiz yetenekleri güçlü, araştırmacı, öğrenme ve öğretme faaliyetlerini sürekli hale getirmiş, geleceği görebilen, uyumlu ve değişime açık kişilerden oluştuğu görülür. Bu çalışan profilinin korunması ve verimli kullanılabilmesi firmaların insan kaynakları yönetiminin doğru şekilde yapılması ile mümkündür.

İnsan kaynakları yönetimi  sadece doğru işler için doğru kişileri alma ile ilgili değildir. Aynı zamanda çalışanların organizasyon içerisindeki stratejik pozisyonlarını belirlemek ve kariyerlerindeki ilerlemelerini takip etmektir.  İnsan kaynakları yönetimi eğitimi işverenlere çalışanlarını daha iyi anlama olanağı ve yeni çalışma arkadaşlarını daha iyi seçme olanağı sağlayacaktır. Ayrıca gelecekte ki yönetme becerilerini arttıracaktır. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi ile katılımcılar iş zamanının analizi ve tasarımı, personel seçme ve yerleştirme eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme ve yönetimi, ücret ödeme ve tazminat, çalışanlar arası iletişimi eğitimlerini alırlar.

Uzaktan eğitim olarak verilen İnsan Kaynakları Yönetim Sertifika Programı, insan kaynakları yönetimine ilişkin stratejileri ve uygulamaları katılımcılarına aktararak çalışma hayatını kalitesini arttırmayı,  insan kaynakları alanında çalışmayı hedefleyenleri yeterli düzeye getirmeyi, halen çalışmakta olanların bilgi ve becerilerini geliştirerek kurumsal verimliliği arttırmayı ve yönetim kademesinde olanların yönetsel becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Ücretsiz Uzaktan Eğitime Katılın

ID Kurs Adı Süre Başlangıç Tarihi
PFD5537 360° Performans Değerlendirme 1 Hafta 29/01/2018
BOR3929 Bordro ve Bordro Uygulamaları Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
MİY5452 CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
CVH7822 CV Hazırlama ve İş Görüşmesine Hazırlık Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
BED5485 Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
ETS5215 Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
YÖN3020 Etkin Yönetici Asistanlığı 1 Hafta 29/01/2018
FİY4333 Finansal Yönetim 1 Hafta 29/01/2018
GEM2211 Genel Muhasebe 1 Hafta 29/01/2018
İLT4557 İletişim Teknolojileri ve Toplum 1 Hafta 29/01/2018
İKY4552 İnsan Kaynakları Yönetimi 1 Hafta 29/01/2018
GOR9393 İş Analizi ve Görev Tanımı Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
İYT4896 İş Hayatında Yazışma Teknikleri 1 Hafta 29/01/2018
İSH1253 İş Hukuku Uygulamaları 1 Hafta 29/01/2018
SUY6548 İş Süreçleri Yönetimi Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
ETK2920 İş Yerinde Görgü Ve Etik Kuralları Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
İDİ67455 İşaret Dili Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
MBA2258 İşletme Yönetimi Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
TSE900 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
LİD8282 Liderlik ve İşletme Yöneticiliği 1 Hafta 29/01/2018
MOB145 Mobbing 1 Hafta 29/01/2018
MLK1455 Mülakat Teknikleri 1 Hafta 29/01/2018
SPT1653 Satış ve Pazarlama Teknikleri 1 Hafta 29/01/2018
STR4826 Stratejik Yönetim 1 Hafta 29/01/2018
STY2845 Stres Yönetimi Eğitimi 1Hafta 29/01/2018
TKY556 Toplam Kalite Yönetimi 1 Hafta 29/01/2018
DOK1351 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
TEM6848 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
TUK2134 Tüketici Davranışları Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018
URT2233 Üretim Yönetimi Eğitimi 1 Hafta 29/01/2018

Blog Yazarı

Yorum yaz

Yorum yaz