İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersleri

İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersleri

Geçmişte sadece yüz yüze gelen insanların gerçekleştirdiği, uzaktaki insanlarla iletişimin duman, ses, gibi yöntemler ile ancak sağlanabilmesi, ardından yazı kullanımıyla mektuplaşmanın başlaması iletişimin temellerini oluşturmaktadır. Günümüzde, internet ve telefon, televizyon, gibi teknolojilerle iletişim çeşitlenmiş ve ayrı boyutlar kazanmıştır. İletişim teknolojileri günümüzün en önemli sektörü haline gelmiştir. Bu teknolojileri bilmek ve aktif olarak kullanmak, çalışma hayatının vazgeçilmezlerindendir.

İletişim Teknolojileri Yönetimi ve Toplum, sertifika eğitim programları içinde her kesimden başvurunun yapıldığı bir bölümdür. Ücretsiz Online Sertifika Eğitim Programı olan,  İletişim Teknolojileri ve Toplum programında; Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar, İletişimi Teknolojilerinin Gelişimi I, İletişim Teknolojilerinin Gelişimi II, Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi, İletişim Teknolojileri ve Gelişme, Gelişme İletişimi Yaklaşımının Eleştirisi, Bilgi-Enformasyon Toplumu Teorileri, Enformasyon Toplumu Teorilerinin Eleştirisi dersleri verilmektedir.

Yorum yaz

Yorum yaz